Verwerking van je persoonsgegevens:

Nagelproduct kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Rika's Nagelstudio of nagelproduct.nl. Dit omdat je deze gegevens zelf bij het aanmaken van je account op onze websites hebt ingevuld, of omdat je je facturatiegegevens hebt verstrekt in het kader van een aankoop of het inplannen van een behandeling.

 

Nagelproduct kan de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

  • Voor- en achternaam.
  • Adresgegevens
  • Facturatiegegevens (Bedrijfsnaam, BTW en/of KvK nummer)
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres(sen)

 

De volgende gegevens worden niet door Nagelproduct opgeslagen:

  • Kredietkaartgegevens

Nagelproduct kan enkel raadplegen welke betaalmethode gebruikt werd om een bestelling te betalen, bijkomende gegevens die gebruikt kunnen worden om je te identificeren (zoals bijvoorbeeld je kaartnummer) worden niet geregistreerd.

 

Waarom Nagelproduct deze gegevens nodig heeft:

Nagelproduct verwerkt je persoonsgegevens om je bestellingen te kunnen verwerken, facturen op te stellen en om je afspraken bij te houden. Daarnaast kunnen wij deze gegevens ook raadplegen om contact met je op te nemen, hetzij telefonisch, per e-mail of via post. Tenzij je je specifiek hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief, zal deze informatie nooit gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

 

Hoe beveiligen wij je gegevens:

Nagelproduct neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De websites van Nagelproduct maken gebruik van een SSL Certificaat om te garanderen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. De toegang tot onze systemen zijn correct en streng beveiligd met wachtwoordverificatie, en enkel toegankelijk door medewerkers van Nagelproduct.

Nagelproduct en onze medewerkers hebben op geen enkel moment toegang tot je wachtwoordgegevens.

 

Delen van je persoonsgegevens met anderen:

Nagelproduct zal je gegevens nooit overmaken aan derde partijen, tenzij:

  • Je hier zelf uitdrukkelijk de opdracht toe geeft.
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Hoe lang bewaart Nagelproduct je persoonsgegevens:

Nagelproduct bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

 

Je persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt ten allen tijde het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Deze verzoeken kan je doorsturen aan info@nagelproduct.nl en wij zullen hier gepast op antwoorden. Je verzoek zal doorgaans binnen 72 uur verwerkt worden.

 

Verwerking van je bezoek aan onze website:

Op de websites van Nagelproduct worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag, en worden gebruikt om de werking van onze website te optimaliseren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Nagelproduct maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Nagelproduct bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van informatie waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kan worden, opgeslagen op Google servers. Lees het privacybeleid van Google en Google Analytics voor meer informatie.

 

Contact:

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door Nagelproduct verzamelde gegevens, neem dan contact op met Nagelproduct via info@nagelproduct.nl. Nagelproduct is als volgt de bereiken:

Noarder Stasjonsstrjitte 50, 9271 CL, De Westereen
www.nagelproduct.nl

© 2012 - 2024 Nagelproduct.nl | sitemap | rss